Dosuđena naknada štete Romima zbog prinudnog iseljenja iz neformalnog naselja

boginja pravde

Beograd, 29. jun 2020. – Nakon pet godina duge pravne bitke, za dvoje Roma koji su bili prinudno iseljeni iz svojih domova u Beogradu, a potom smešteni u napušteno skladište u Nišu, Apelacioni sud u Beogradu je konačno dosudio naknadu štete u visini od 2.600 evra (plus kamata).

Evropski centar za prava Roma (ERRC) zastupao je njih i trećeg tužioca, koji je na žalost u međuvremenu preminuo.

Uprkos dosuđenoj naknadi štete, sud je odbio navode ERRC-a da u Srbiji prinudna iseljenja disproporcionalno pogađaju Rome, i da iz tog razloga predstavljaju indirektnu diskriminaciju.

Sud je takođe propustio da uzme u obzir naročito ranjiv položaj Roma koji žive u segregisanom okruženju, a koji zahteva posebno razmatranje od strane vlasti, kao i činjenicu da tužioci žive u dodeljenom smeštaju bez ijednog dokumenta kojim se reguliše njihov boravak zbog čega su u riziku od ponovnih iseljenja.

Iako dosuđena naknada štete može delimično da kompenzuje povredu prava koju su tužioci pretrpeli, domaći sudovi su nastavili da ignorišu širi kontekst i poražavajuće okolnosti u kojima mnogi Romi u Srbiji danas žive” izjavila je Andrea Čolak, pravnica ERRC-a koja je radila na ovom slučaju.

 “Sudije su propustile da pouče vlasti o njihovim pravnim obavezama da preduzmu mere kojima se sprečava kršenje prava i ispravlja nepravda koju Romi trpe. Ignorisanje ovih obaveza samoprodubljuje spiralu anticiganizma i institucionalnog rasizma.”

Tužioci, njihove porodice i oko 1000 Roma su 26. aprila 2012. godine prinudno iseljeni iz neformalnog naselja „Belvil” u Beogradu. Veliki broj njih su interno raseljena lica sa Kosova koji su preseljeni u metalne kontejnere na periferiji grada. Porodice koje je zastupao ERRC su imale prijavljeno prebivalište u Nišu, pa su ih vlasti poslale da tamo žive u napuštenom skladištu bez vode i struje.

U aprilu 2015. godine, tužioci su uz podršku ERRC-a podneli tužbu protiv Republike Srbije, Grada Beograda i Grada Niša zbog povrede prava na dom i diskriminacije.

Skorašnja odluka Apelacionog suda u Beogradu delimično je preinačila prvostepenu presudu parničnog suda.

U presudi je navedeno da je tužiocima povređeno pravo na stanovanje i zabrana diskriminacije (po osnovu mesta prebivališta) jer su tužioci stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na druge iseljene Rome kojima je bilo dozvoljeno da ostanu u Beogradu i ostvare pravo na različite oblike podrške.

Sud se u obrazloženju presude pozvao na međunarodno pravo sadržano u praksi Evropskog suda zaljudska prava i Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kao osnovu za obeštećenje tužilaca.

Dok dosuđena naknada štete Romima predstavlja pozitivan pomak, odbijanje diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i relativno dug sudski postupak (tokom koga je jedna tužilja preminula) ukazuju da za Rome u Srbiji i dalje postoje velike prepreke u pristupu pravdi.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…