Devojčice romske nacionalnosti najčešće žrtve trgovine ljudima i radne eksploatacije

NVO Astra
Foto: astra.rs

Beograd – Devojčice romske nacionalnosti stare od 15 do 18 godina su jedne od najčešćih žrtava trgovine ljudima i radne eksploatacije.

To su ključni nalazi „Izveštaja o proceni potreba povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima“ organizacije ASTRA.

Izveštaj je predstavljen u okviru treninga „Umreženi i efikasni“, koji je organizovan za ključne aktere u suzbijanju trgovine ljudima i radne eksploatacije sa ciljem umrežavanja i jačanja kapaciteta saradnika i predstavnika institucija o trgovini ljudima, prevenciji ali i o prepoznavanju i adekvatnoj primeni mera usluga podrške koje su na raspolaganju.

Globalni program Nemačke razvojne saradnje „Migracije za razvoj“, u težnji da podrži što širu, višestruko osetljivu povratničku i svu ostalu ugroženu populaciju, prepoznaje, između ostalih, i rizik od eksploatacije i trgovine ljudima ovog osetljivog stanovništva. Podržavamo organizaciju ASTRA u njenim naporima ka iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, kao i izradu ovog značajnog izveštaja koji sadrži uvide i preporuke za unapređenje rada u ovoj oblasti“, poručila je Marija Branković iz GIZ, medijska savetnica na programu „Migracije za razvoj“.

S obzirom na to da ne postoji zvanična statistika o tome koliko je među korisničkom populacijom lica koja su bila izložena nekom obliku eksploatacije i nasilja, odnosno trgovini ljudima, ASTRA je kroz fokus-grupe i upitnike ispitala relevantne organizacije koje pružaju usluge ugroženim kategorijama građana na teritoriji 30 različitih opština.

Ispitanici na fokus-grupama su naveli da su radili sa korisnicima koji su bili izloženi nasilju i eksploataciji.

Jedna ispitanica navodi da je to „neretka pojava“, da po njenoj proceni čak 90% korisnika sa kojima rade bilo izloženo nekoj vrsti nasilja (posebno porodičnog nasilja), kao i da su se uglavnom sretali sa slučajevima prinudnog braka, te da za neke korisnice „postoje snažne indicije“ da su bile izložene trgovini ljudima (kroz prinudni brak, prinudnu prošnju ili neku drugu vrstu eksploatacije), navodi se u istraživanju.

Najčešće žrtve, kako se navodi u saopštenju GIZ-a, pripadnice romske populacije i kada je reč o licima prinuđenim na brak radilo se o devojčicama. 

Iz organizacija ističu da je, uglavnom, reč o devojčicama od 15 do 18 godina starosti, međutim najmlađa devojčica sa kojom su radili imala je 12 godina.

Devojčice koje su bile prodate radi prinudnog braka u inostranstvu (uglavnom u Nemačku i Belgiju), često su dalje radno eksploatisane od strane ljudi kojima su prodate.

Pandemija korona virusa intenzivirala je ovu praksu”, navodi se u izveštaju ASTRA.

Izveštaj ističe i da su korisnici koji su bili izloženi eksploataciji i nasilju uglavnom registrovani kao povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji, zatim da su bili registrovani kao žrtve trgovine ljudima u Srbiji.

Trening je organizovan u okviru projekta “Jačanje procesa reintegracije (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i drugih ranjivih grupa i pojedinaca”, uz podršku globalnog programa Nemačke razvojne saradnje „Migracije za razvoj“ koji u Srbiji sprovodi GIZ, preneo je Danas.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…