Desetogodišnjica Opcionog protokola Konvencije UN protiv torture

Opcioni protokol, kao globalni sistem za sprečavanje mučenja i drugih oblika zlostavljanja, je u protekloj deceniji omogućio spoljnim i nezavisnim kontrolama, međunarodnim organizacijama i nacionalnim organima da pristupe mestima u koja se smeštaju lica lišena slobode. Činjenica da Podkomitet za prevenciju torture i nacionalni mehanizmi imaju moć da pristupe bilo kom mestu gde se nalaze lica lišene slobode služi kao sredstvo odvraćanja od zloupotreba, povećava transparentnost i promoviše odgovornost za dela mučenja i zlostavljanja.

Više od 60 država su uspostavile svoje Nacionalne mehanizme za prevenciju torture. Republika Srbija je potpisala Opcioni protokol 2003. godine, a 28. jula 2011. godine na sednici Narodne Skupštine Republike Srbije Zaštitnik građana je određen da obavlja poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) u saradnji sa ombudsmanima autonomnih pokrajina i udruženjima čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda.

NPM Srbije je u svom dosadašnjem radu obavio oko 350 poseta mestima gde nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode i uputio je preko 1000 preporuka za uklanjanje utvrđenih nedostataka. Ohrabruje utisak da među organima vlasti nadležnim za neposredno postupanje prema licima lišenim slobode prevlađuje svest o neophodnosti iskorenjivanja zlostavljanja i mučenja, kao i da je sa Zaštitnikom građana u obavljanju poslova NPM ostvarena propisana saradnja, da je postupljeno po većini od preko 1000 upućenih preporuka, što je sve dovelo do značajne promene opšteg stava javnosti o zabrani torture, ali i do brojnih primera unapređenja postupanja prema licima lišenim slobode.

Opcioni protokol uz Konvenciju UN protiv torture (OPCAT) usvojen je u decembru 2002. godine od strane Generalne skupštine UN, a stupio je na snagu 22. juna 2006. godine. Trenutno, 81 država iz celog sveta je ratifikovala ili pristupila Opcionom protokolu, 17 država su ga potpisale, a mnogi su u procesu pristupanja.Izvor: Zaštitnik građana

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…