Crveni krst Srbije: Konkurs za unapređenje socijalne inkluzije starijih na nivou zajednice

Konkurs Crveni krst Srbije

Beograd, 09. avgust 2022. – Crveni krst Srbije poziva organizacije civilnog društva da dostave predloge projekata koji doprinose unapređenju socijalne inkluzije starijih na nivou zajednice.

Poziv je otvoren u okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 15. septembar 2022. Minimalni iznos budžeta je dve hiljade evra, a maksimalni iznos budžeta je pet hiljada evra.

Predloženi projektu treba da sadrže jednu od sledećih aktivnosti ili njihove kombinacije:

  • Zagovaračke inicijative vezane za lokalne javne politike;
  • Pružanje osnovnih volonterskih usluga malog obima za starije osobe i osobe sa invaliditetom koje se mogu testirati i zatim dalje zagovarati (npr. aktivnosti podrške vezane za udaljena, ruralnih i teško dostupna područja);
  • Priprema materijala za lokalni i nacionalni dijalog o javnoj politici, podizanje javne svesti i edukacija;
  • Podizanje svesti i edukativne aktivnosti na temu socijalne inkluzije starijih osoba i osoba sa invaliditetom, aktivnog starenja, volontiranja;
  • Inicijative za neformalno obrazovanje/celoživotno učenje u lokalnim zajednicama;
  • Kulturne aktivnosti uz učešće starijih osoba i osoba sa invaliditetom;
  • Prilagođavanje društvenog okruženja koje nije dostupno osobama sa invaliditetom kako bi se podržalo njihovo uključivanje na nivou zajednice.

Projekti koji se ne uklapaju u obrasce sa gornjeg spiska ali i dalje očigledno doprinose socijalnoj inkluziji starijih i osoba sa invaliditetom dalje mogu da budu predloženi i biće procenjeni zajedno sa ostalim predlozima, ali gornja lista aktivnosti sadrži one za koje se očekuje da budu glavni fokus mikro-projekata.

Snažno se sugeriše da projektni predlozi budu zasnovani na aktivnom učešću starijih osoba i osoba sa invaliditetom u njihovoj realizaciji, kao i da budu rodno osetljivi kako bi se do maksimuma podigao njihov potencijal da se dostigne socijalno uključivanje starijih osoba iz različitih demografskih grupa.

Projektna dokumentacija i dodatne informacije može se preuzeti sa sajta Crvenog krsta Srbije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…