Crnogorski SOS telefoni podržavaju Kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Podgorica, 25. novembar 2016. -SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Podgorica, SOS Berane i SOS Ulcinj pridružuju se svetskoj kampanji protiv nasilja nad ženama .

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležavaju organizacije, institucije, pojedinci i pojedinke u preko 100 država sveta.

Kampanja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Kampanja je vreme da se podstaknu akcije za okončanje nasilja nad ženama i devojkama širom sveta.

Ove godine, kampanja snažno naglašava potrebu za održivim finansiranjem aktivnosti koje imaju za cilj okončanje nasilja nad ženama i devojčicama.

SOS telefoni za žene i decu žrtve nasilja iz Podgorica, Berana i Ulcinja, ove godine kampanju sprovode uz podršku i finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kampanja će obuhvatiti niz aktivnosti okrenutih ka donosiocima odluka, a koje će se sprovesti pod okriljem projekta "Zaštita od rodno zasnovanog nasilja – uslov demokratije i vladavine prava".

Parlamentarna skupština Saveta Evrope ističe da „Kampanja za borbu protiv nasilja nad ženama u Evropi” se sprovodi jer akutna priroda ovog problema mora primorati države članice Saveta Evrope da posmatraju nasilje u porodici kao nacionalni politički prioritet i da se bave s njime u širem političkom okviru, uz učešće vlade, parlamenta i civilnog društva.

Države članice imaju obavezu pod međunarodnim pravom da deluju sa dužnom prilježnošću radi preduzimanja efektivnih koraka za okončanje nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici, i zaštitu žrtava. Ako ne žele da se smatraju odgovornim, države moraju preduzimati efikasne mere sprečavanja i kažnjavanja takvih radnji od strane privatnih lica i da štite žrtve’’.

Jednu od najvažnijih konvencija u oblasti zaštite od nasilja predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ona je prvi i jedini regionalni evropski pravno obavezujući instrument u oblasti nasilja nad ženama.

Crna Gora je 2013. godine usvojila i Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici  i time obavezala sve institucije sistema i građane u Crnoj Gori da rade na sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, podsećaju SOS telefoni za žene i decu žrtve nasilja iz Podgorica, Berana i Ulcinja u zajednićkom saopštenju.

Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o zaštiti žena od nasilja (2002) – definiše nasilje u porodici kao „… nasilje koje se događa u porodici ili domaćinstvu, uključujući, između ostalog, fizičku i psihičku agresiju, emocionalno i psihičko zlostavljanje, silovanje i seksualno zlostavljanje, incest, silovanje supružnika, stalnih ili povremenih partnera i vanbračnih supružnika, krivična dela učinjena u ime časti, obrezivanje genitalija i polnih organa i druge tradicionalne prakse štetne za žene, kao što su prinudne udaje“ .

Jedan od najvećih izazova u nastojanjima da se spreči i protiv nasilja nad ženama i devojčicama u svetu je znatan nedostatak sredstva izdvojenih za servise podrške ženama i devojčicama žrtvama diskriminacije i nasilja.

Strateški nacionalni i međunarodni okviri, počevši od nacionalnih strategija za borbu protiv nasilja i Lokalnih planova u opštinama, pa sve do globalnih strateških okvira poput 2030 agende za održivi razvoj, uključuju ciljeve koji pozivaju na prekid nasilja nad ženama i devojčicama, nude velika obećanja ali činjenica je da ih mora pratiti adekvatno finansiranje kako bi se doneti stvarne i značajne promene u životima žena i devojaka.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…