Crna Gora sporo napreduje sa EU reformama

Brisel, 06. septembar 2016. – Crna Gora je napredovala u jačanju administrativnih kapaciteta uz pomoć EU veću od 200 miliona evra za period 2007-13, međutim, u nekim oblastima, poput zaštite prirodne sredine ili borbe protiv korupcije, reforme sporo daju rezultate, ocenio je Evropski revizorski sud.

Revizori u novom izveštaju o Crnoj Gori navode i da Evropska komisija treba da razvije bolje alate za merenje napretka. Takođe ukazuju da je ponekad opredeljenje za reforme crnogorskih vlasti slabo, prenosi Euractiv.

Podrška EU Crnoj Gori, koja pregovara o ulasku u Uniju, uspešno je podržala promene u zakonodavstvu i pomogla uspostavljanju civilnih institucija, ističe se u izveštaju Evropskog revizorskog suda objavljenom 6. septembra ali i upozorava da je napredak spor i da nacionalne vlasti nisu uvek čvrsto opredeljene za reforme.

Revizori su pratili podršku EU za izgradnju administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori i ispitali 19 projekata u tri ključna sektora – reformi javne administracije, transporta i životne sredine. Utvrđeno je da je često efikasnost pomoći EU bila smanjena i da u većini projekata nije naveden jasan uslov za nacionalne vlasti da prate i iskoriste investicije EU.

"Crna Gora napreduje na putu evropske integracije", istakao je član Evropskog revizorskog suda (ECA) odgovoran za izveštaj Hans Gustaf Vesberg (Wessberg). "Međutim, brzina reformi zavisi, pored ostalog, od opredeljenja nacionalnih vlasti da obezbede punu efikasnost podrške EU", dodao je Vesberg.

U većini slučajeva, navode revizori, projekti su dobro vođeni i koordinisani, međutim, otkriveno je nekoliko primera gde je bilo propusta ili gde ima mesta za unapređenje – npr. na polju razmene informacija kada projekat pokriva nekoliko zemalja u procesu pristupanja EU.

Iako Komisija prati napredak, njihove ocene su kvalitativne i pokrivaju različite delove javne administracije pa je teško meriti unapređenje, ocenjuje se u izveštaju.

Mehanizmi političkog dijaloga dobro su funkcionisali iako u značajnim oblastima javne administracije, poput zaštite čovekove okoline ili borbe protiv korupcije, reforme sporo daju rezultate, naveli su evropski revizori. Oni ističu da je ograničeni napredak u ključnim oblastima često posledica nedovoljne opredeljenosti nacionalnih vlasti za reforme.

Komisija ima alate da ohrabri reforme, međutim, nije uvek jasno da li i kako ih koristiti kada zakoni i institucije koje podržava EU ne daju rezultate, navodi se u specijalnom izveštaju revizora "Jačanje administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori: napredak ali su u mnogim ključnim oblastima potrebni bolji rezultati".

Revizori dodaju da Komisija nije u punoj meri iskoristila decentralizaciju upravljanja fondovima, iako bi to bilo korisno za jačanje administrativnih kapaciteta kroz transfer znanja.

Izveštaj uključuje preporuke za jačanje crnogorskih administrativnih kapaciteta i Komisija treba posebno da obrati pažnju na praćenje relevantnosti podrške na regionalnom nivou i unapređenje koordinacije između nacionalnih i regionalnih aktivnosti.

Preporučuje se i da se od nacionalnih vlasti zahteva da aktivno učestvuju u projektima kako bi donosili bolje odluke o ulaganju buduće pomoći, kao i da se pripreme bolji alati za merenje napretka.

Među preporukama je i da se omogući korišćenje mera za podršku napretku reformi i izveštava o postignutom i da se decentralizovano upravljanje koristi za širenje dobre administrativne prakse.

Crna Gora je postala kandidat za članstvo u EU 2010. a pregovore je počela u junu 2012. Do sada je Crna Gora otvorila 24 od 35 pregovaračkih poglavlja a privremeno je zatvorila dva.

Evropska komisija pomaže Crnoj Gori da gradi institucije i unapredi administrativne kapacitete sa ciljem da podrži njenu tranziciju u demokratski i ekonomski razvijenu zemlju.

Pretpristupna pomoć EU je kako finansijska, u sklopu Instrumeta pretpristupne pomoći (IPA), tako i nefinansijska kroz mehanizme političkog dijaloga.

U periodu od 2007. do 2013. EU je Crnoj Gori dala finansijsku pomoć od 235,7 miliona evra za pripremu te zemlje za pristupanje EU. Od te sume, 76% je ugovoreno do kraja 2015. Indikativna finansijska alokacija za period 2014-20. za Crnu Goru je 270,5 miliona evra.

Ta zemlja takođe može da dođe do sredstava EU kroz programe i projekte finansirane u okviru programa za više korisnika koji pokrivaju ceo region Zapadnog Balkana i Tursku.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…

Svet, Vesti

Deset godina od smrti Nelsona Mandele

_______
Beograd – Na današnji dan pre deset godina,  5. decembra 2013. umro je Nelson Mandela, predsednik Južnoafričke Republike, čovek čije je ime postalo simbol borbe protiv rasizma. Mandela je bio…