CPD: Kod dece i mladih izražena svest o značaju životne sredine

dete

Beograd, 02. septembar 2021. – Deca i mladi imaju izraženu svest o važnosti zaštite životne sredine, negativnim uticajima zagađenja životne sredine i uspostavljanju održivog društva.

To je jedan od nalaza istraživanja „Prava deteta na zdravu životnu sredinu u Republici Srbiji“ koje je realizovao Centar za prava deteta.

Jedan od osnovnih izazova predstavlja ozbiljan nivo zagađenja životne sredine u brojnim mestima u kojima žive deca i mladi, a kao najčešći izvori zagađenja ističu se neadekvatno  upravljanje otpadom, zagađenje vazduha, zagađenje vode, zagađenje hrane i uništavanje biodiverziteta.

Uzroci ovih problema nalaze se u nedovoljno razvijenom zakonodavnom i strateškom okviru i neefikasnoj primeni do sada usvojenih propisa i politika.

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da mapira izazove u ostvarivanju prava deteta na zdravu životnu sredinu u Republici Srbiji, ispita stavove dece i mladih o stepenu ostvarivanja ovog prava i  kreira preporuke za dalje unapređivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…