Civilno društvo i mediji polako prestaju biti ključni reformski mehanizmi

Zagreb, 27. oktobar 2016. (Fairpress.eu) – Udruga Partnerstvo za društveni razvoj je predstavila rezultate istraživanja procene korupcije u Hrvatskoj u 2016. godini, kao i regionalni pregled rezultata, s obzirom da su merenja provedena u devet zemalja (Hrvatska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Kosovo i Turska).

Radi se o rezultatima anketnog ispitivanja na reprezentativnim uzorcima građana, a iskorak od klasičnih merenja percepcije građana o stanju korupcije je u tome što se polazi od praktičnog iskustva građana u odnosu na koruptivne prakse. Naime, anketna pitanja uveliko se odnose na viktimizaciju, i ona zapravo reflektuju konkretna iskustva ispitanika o situacijama kada su traženi mito (korupcijski pritisak) ili su dali mito (učešće u koruptivnim praksama).

Oko 50 posto ispitanika u zemljama jugoistočne Europe u periodu od 2001. do 2016. godine korupciju je doživelo kao drugi najveći problem u društvu u kojem žive. Glavni problem, prema percepciji 60-ak posto ispitanika, je nezaposlenost. Posle ova dva slede potencijalno srodni problemi siromaštva i niskih plata.

U Hrvatskoj, udeo građana koji su učestvovali u koruptivnim praksama je nešto niži nego 2014. godine, dok se korupcijski pritisak povećao. To znači da hrvatski građani, iako pod korupcijskim pritiskom, nisu uvek spremni odgovoriti na ovaj zahtev i dati mito. Navedeno je direktno povezano s visokim udelom ispitanika u Hrvatskoj koji ne prihvataju ni jedan oblik koruptivnog ponašanja, ali i s visokom procenom da će se vrlo verovatno u budućnosti naći pod korupcijskim pritiskom. U Hrvatskoj se i dalje lokalna i nacionalna vlast, Sabor i sudove doživljava kao najkorumpiranije, no ono što zabrinjava je trend relativno visoke percepcije korumpiranosti predstavnika nevladinog sektora i novinara. Više od trećine ispitanika u Hrvatskoj, ali i u regiji, smatra da su svi ili većina predstavnika nevladinih organizacija i novinara – korumpirani.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…