CEPRIS: Izbore 2022. godine obeležila nezadovoljavajuća sudska zaštita

Foto: mc.rs

Beograd – Vladavina prava, kao osnovna pretpostavka Ustava, obuhvata slobodne i neposredne izbore.

U Srbiji se, u poslednjoj deceniji, beleži ozbiljno urušavanje vladavine prava kao jednog od osnovnih ustavnih načela.

Predsednički, parlamentarni i lokalni izbori održani 3. aprila 2022. godine bili su, prema dostupnim podacima, izbori sa najviše povreda prava u poslednjih dvadeset godina.

U publikaciji “Izbori 2022. godine pred Upravnim sudom- pregled postupanja i odluka“ Centar za pravosudna istraživanja analizira 484 presude Upravnog suda o izbornim sporovima i zaključuje da sudska zaštita, kao suštinski način zaštite izbornog prava, nije bila dostupna, efikasna i delotvorna.

Podaci pokazuju da su broj i vrsta okončanih izbornih sporova u nesrazmeri sa problemima sprovođenja izbornog postupka.

Primera radi, nijedna žalba sudu nije podneta u vezi sa delovanjem medija u toku izborne kampanje iako je neravnopravno predstavljanje kandidata u medijima, isticano u pregovorima o izbornim uslovima kao glavni problem.

Slično se može reći i za odluke koje se tiču postupka upisa u birački spisak, o čemu se odlučivalo u jednom postupku na republičkom nivou.

Izmene izbornih zakona tokom 2022. godine rezultirale su nedostupnošću pravnih lekova i mogućnošću različitih interpretacija i postupanja u istovetnim situacijama.

Sednice na kojima je Upravni sud odlučivao nisu bile otvorene za javnost, a vreme utrošeno na rešavanje izbornog spora pred Upravnim sudom bilo je izrazito kratko.

Upravni sud je samo izuzetno odlučivao u sporu pune jurisdikcije, a jedini oslonac suda za odluku bili su spisi drugih organa. Pravnosnažne odluke suda ukazuju i da nije razrešeno koja se dokazna sredstva mogu koristiti u izbornom sporu.

Primetna je tendencija nerešavanja suštinskih primedaba zbog odbijanja prigovora ili žalbe iz formalnih razloga. Takođe, učesnici u izborima ne poznaju u dovoljno instrumente pravne zaštite izbornog prava.

Iako u ovom trenutku ne mogu uzicati na izborni rezultat, odluke suda mogu ukazati na kvalitet izbornog procesa u celini i mogu preventivno delovati na buduća ponašanja učesnika u izborima.

Autori analize predlažu da se sa otklanjanjem postojećih nedostataka u izbornim postupcima i izbornim sporovima započne odmah, između izbornih ciklusa, na svim problematičnim poljima – počev od izmene samog normativnog okvira, do informisanja najšire javnosti (građana i građanki) o izbornim pravima i instrumentima kojim mogu zaštititi ista.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…