CEP: Uključivanje kandidata za EU u rad EESC znak da se stvari po pitanju proširenja pomeraju sa mesta

CEP
Foto: cep.org.rs

Beograd – Odluka Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), zvanične institucije EU, da u svoj rad uključi i kandidate za članstvo (odnosno odgovarajuće predstavnike iz zemalja kandidata za članstvo, a imajući u vidu koji je sastav EESC) svakako je pozitivna vest za Zapadni Balkan i još jedan signal da je, nakon dužeg vremena, politika proširenja EU visoko na listi prioriteta država članica i Evropske komisije.

Autorka teksta je Ranka Miljenović, članica Međusektorske radne grupe za Program ekonomskih refomiNacionalnog konventa o EU (NKEU) i izvršna direktorka Centra za evropske politike (CEP).

Iako možda ne zvučna institucija kao Savet ili Evropska komisija, EESC je vrlo važan u zakonodavnom procesu u Evropskoj uniji i ima značajnu ulogu u procesu donošenja svih odluka.

Bez njegovog mišljenja (kao i mišljenja Komiteta regiona u pitanjima iz njihovog delokruga rada), Evropski parlament i Savet ne mogu da donose odluke koje se odnose na ekonomske i socijalne politike, a može i na sopstvenu inicijativu davati mišljenja i o drugim pitanjima koje smatra važnim.

EESC okuplja tri grupe organizacija civilnog društva: poslodavce, sindikate i udruženja građana i druge organizacije (kao što su, npr, udruženja preduzetnika i malih preduzeća, udruženja potrošača, za zaštitu životne sredine itd.), a članove biraju vlade država članica (iako se podrazumeva i očekuje da će u radu biti potpuno nezavisni) na mandat od pet godina, sa mogućnošću reizbora.

Deo predloga o faznom pristupanju Centra za evropske politike (CEP), sačinjenog u saradnji sa briselskom tink tenk  organizacijom, Centrom sa evropske političke studije – CEPS, 2021. godine, upravo i jeste uključivanje zemalja kandidata u rad zvaničnih institucija EU te ovaj prvi korak EESC treba gledati vrlo pozitivno.

Organizacije civilnog društva (OCD) iz Srbije već imaju iskustva u saradnji sa EESC.

Naime, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), 2013. godine formiran je Zajednički konsultativni odbor civilnog društva EU i Srbije.

Ovaj odbor čine predstavnici EESC i civilnog društva (odnosno, poslodavaca, sindikata i ostalih OCD) iz Srbije, koji se biraju na javnom pozivu. Cilj ovog Zajedničkog konsultativnog odbora je da promoviše dijalog i saradnju između civilnog društva u EU i Srbiji i obuhvata sve aspekte odnosa EU i Srbije u procesu pregovora o pristupanju.

Nova odluka EESC je korak dalje i prvi pokazatelj da se stvari po pitanju novog proširenja u EU definitivno pomeraju sa mesta.

Ovo je nakon govora predsednika Evropskog saveta sa Samita u Bledu početkom septembra, kao i francusko-nemačkog izveštaja kojim se pominje fazno pristupanje Evropskoj uniji, konkretizacija tih novih dešavanja na nivou EU i stavljanja politike proširenja ponovo u centar pažnje država članica, a sve, naravno, u svetlu novih geopolitičkih odnosa i nove realnosti nakon februara 2022. godine.

Iako potencijalni ciljani datum (2030. godina) novog proširenja EU tek treba da bude potvrđen na Evropskom samitu u decembru 2023. godine, EU je jasno (prvi put posle Hrvatske) dala do znanja državama kandidatima i potencijalnim kandidatima da ih u doglednoj budućnosti vidi kao deo zajednice.

I ovu odluku EESC treba posmatrati u tom kontekstu. Naravno, na zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima je da sprovedu neophodne reforme i pokažu spremnost i političku volju da se zaista i reformišu.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…