1. Početna
 2. Borba protiv korupcije
 3. BIRODI predlaže da i stranke postanu obveznice planova integriteta

BIRODI predlaže da i stranke postanu obveznice planova integriteta

Integritet

Biro za društvena istraživanja – BIRODI, podstaknut najavom Srpske napredne stranke o iskljuèivanju stranačkih funkcionera koji ne pristaju da imaju samo jednu plaćenu funkciju, podseća / upozorava da ovaj potez, bez sistemskog rešenja, neće imati efekta na integritet ni ove, ali ni ostalih političkih stranaka. Zbog toga, pozivamo političke stranke u Srbiji da podrže inicijativu Biroa za društvena istraživanja kojom se zagovara sistemsko rešenje u oblasti integriteta stranaka u Srbiji. Usvajanjem ove inicijative, političke stranke ne bi više bile udruženja lovaca na položaje, odnosno mesto gde će partijski funkcioneri kroz korupciju dobijati „start up“ kredite iz javnih izvora za svoje privatne „poslove“.

Naime, sva relevatna istraživanja govore da politička korupcija urušava poverenje i spremnost građana na političkih angažman, odnosno – tamo gde taj aktivizam postoji, on je veoma često plod „nepolitičke motivacije oličene i u koruptivnim očekivanjima“

Uvereni smo da se, pre rešavanja dileme koji će tip izbornog sistema doprineti boljem reprezentovanju volje građana i razvoju demokratije u Srbiji, mora rešiti pitanje integriteta političkih stranka. Ostane li ovakav stepen integriteta političkih stranaka, izborom za proporcionalni ili većinski izborni sistem, mi ćemo izabrati samo forme političke korupcije u političkom životu Srbije.

Biro za društvena istraživanja – BIRODI predstaviće krajem septembra model Integriteta za političke stranke koji je nastao kao rezultat istraživanje stranačkih programa i statuta, intervjua s predstavnicima političkih stranaka, stručnjaka za oblast političkog sistema i političkog organizovanja, kao i konsultovanja međunarodnih praksi i stručnjaka.

Već sada možemo da zaključimo da nijedna stranka nije odbila da bude deo procesa unapređivanja integriteta stranaka smatrajući ga bitnim, dok su neke političke stranke izrazile spremnost da podrže ovu inicijativu, podržavajući izmene relevantnih zakona i prihvatajući rešenja koje su im prezentovana, a to su:

 • • Regulisanje oblasti sukobljavanja funkcija i interesa,
 • • Uspostavljanje mehanizma jasnih i merljivih kriterijuma napredovanja i nazadovanja u partijskoj hijerarhiji, kao i pri kandidovanju na javne funkcije,
 • • Uvođenje etičkih mehanizama unutarstranačkog sankcionisanja funkcionera koji su ugrozili javni interes ili prekršili antikorupcijske zakone,
 • • Unapređivanje transparentnosti doniranja političkim strankama uz podrazumevanu izradu donatorskih ugovora koji definišu jasnu namenu i rezultat date donacije,
 • • Regulisanje oblasti javnih nabavki na nivou političkih stranaka,
 • • Proaktivna transparetnost kroz primenu principa zakona koji reguliše oblast slobodnog pristupa informacijama,
 • • Sprečavanje zloupotrebe diskrecionih ovlašćenja i trgovine uticaja javnih funkcionera za potrebe rada političke stranke,
 • • Obaveznost antikorupcijske edukacije,
 • • Jačanje mehanizama efektivne i participativne kontrole rada javnih funkcionera od strane članova stranka, kao i ostalih praksi koje jačaju unutarstranačku demokratiju.

I, na kraju, Biro za društvena istraživanja – BIRODI poziva Agenciju za borbu protiv korupcije da u okviru predloga izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije inicira da političke stranke postanu obveznice planova integriteta, i da u slučaju neispunjavanja obaveza političkim strankama bude uskraćeno finansiranje iz javno-budžetskih izvora.

Izvor: Biro za društvena istraživanja – BIRODI

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…