1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. BIRODI poziva građane i građanke da oslobode svoje gradove i opštine od korupcije

BIRODI poziva građane i građanke da oslobode svoje gradove i opštine od korupcije

lanac

Beograd, 15. april 2017.(Dijalog Net) – Skupštine svih jedinica lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23, treba da do 30. juna 2017. godine usvoje svoje lokalne antikorupcijske planove i obrazuju stalno radno telo za praćenje i sprovođenje plana, u skladu s modelom koji je priredila Agencija za borbu protiv korupcije..

Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave koji stoji na raspolaganju jedinicama lokalnih samouprava je u velikoj meri urađen po modelu koji je uspostavio Biro za društvena istraživanja – BIRODI, a koji sa najvećim uspehom funkcioniše u Nišu.

''Uvođenje lokalnih mehanizama za borbu protiv korupcije, kroz donošenje lokalnih planova i formiranje antikorupcijskih tela, predstavlja svojevrsnu antikorupcijsku revoluciju u Srbiji jer će borba protiv korupcije biti decentralizovana, fokusiranija, nadohvat ruke građanima. Akteri koji su zaduženi za borbu protiv korupcije dobiće podršku od antikorupcijskog tela koje čine ljudi koji imaju integritet, a koji će biti birani po proceduri koja taj integritet garantuje. Stvoriće se, nasuprot kleptokratskoj mreži, antikorupcijska mreža od članova tela i uzbunjivača, koja treba da joj bude efektivna alternativa'', izjavio je  Zoran Gavrilović (programski direktor Biroa za društvena istraživanja) za dnevni list Danas.

S tim u vezi, Biro za društvena istraživanja – BIRODI je pozvao sve lokalne medije, nevladine organizacije, strukovna udruženja sindikate, akademske institucije, a posebno građane da iskoriste ovu priliku i da svoje gradove oslobode od korupcije, bilo predlaganjem članova u tela, bilo nadgledanjem celokupnog procesa procesa.

Pošto Agencija za borbu protiv korupcije nema resurse i nadležnosti za podršku i evaluciju primene lokalnih antikorupcijskih planova (!?), BIRODI će organizovati podršku u izradi i primeni lokalnih antikorupcijskih planova svim lokalnim samoupravama koje to žele, u skladu sa svojim mogućnostima.

Pored toga, BIRODI će organizovati sistem evalucije, kako bi nadomestio izostanak monitoringa sprovođenja i efekata primene lokalnih antikorupcijskih planova.

BIRODI ocenjuje da je antikorupcijska revolucija počela i moguća je zahvaljujući primeni Modela lokalnih antikorupcijskih planova na nivou gradova i opština u Srbiji, kao obaveze iz Poglavlja 23 u pregovorima za pristupanje EU.

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…