BIRODI: Izveštaj REM-a je spoj značajnih napredaka i metodoloških propusta

BIRODI

Beograd, 07. novembar 2020. – Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je Savet Regulatorne agencije za elektronske medije (REM) da javno objave bazu monitoringa medija o izveštavanju tokom izborne kampanje.

Tako bi stručna i naučna javnost dodatnim analizama mogla da doprinese stvaranju istraživačke građe kao osnove za dijalog o medijskim izbornim uslovima.

Komentarišući Izveštaj REM o izveštavanju monitorisanih emitera o republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima BIRODI konstatuje da ta analiza predstavlja „spoj značajnih napredaka i metodoloških propusta„.

Kao značajne napretke vidimo BRODI ističe pronalaženje zakonskog osnova za sprovođenje izbornog monitoringa medija, uvođenje u monitoring vremena prisutnosti javnih funkcionera na čelu sa predsednikom Republike, zatim uvođenje analize tema u prilozima, kao i ukazivanje na prisutnost fenomena partijskih kamera u okviru izbornih hronika.

Na prisutnost partijskih kamera BIRODI je, kako se navodi, već ukazao i inicirao da se prestane sa tom praksom koja je za posledicu imala kršenje člana 47 Zakona o elektronskim medijima i Kodeksa novinara Srbije, a što je jedino prihvatila TV N1 na šta je REM ukazao u svom izveštaju.

Ovako prikrivena i nesankcionisana stranačka propaganda u dnevniku je od strane REM-a umesto da budu pozitivno, bila je neutralno konotirana„, navodi BIRODI.

Među uočenim metodološkim propustima u Izveštaju REM-a BIRODI je izdvojio izostanku merenja tonaliteta predstavljanja aktera u skladu sa metodologijom ODIHR.

Da je REM merio tonalitet u skladu sa ODIHR metodologijom, došao bi do zaključka da je u odnosu na izborne kampanje od 2014. godine smanjen procenat pozitivnog izveštavanja, odnosno da je povećan procenat neutralnog izveštavnja, navodi BIRODI, ističući da je REM koristio deskriptivnu analizu izveštavanja „koja nije imala potreban nivo preciznosti po pitanju pozitivnog, neutralnog i negativnog vreme za svakog od monitorisanih aktera„.

Istovremeno, BIRODI navodi i da je REM analizu postupanja javnih funkcionera i funkcionera SNS, među kojima je i predsednika Republike, a koje je bilo najviše prisutna na N1, svrstavao u predizborni program što predstavlja metodološku nepreciznost.

Ističe se i da se REM u izveštaju nije detaljno bavio funkcionerskom kampanjom niti je slučajeve prosledio Agenciji za sprečavanje korupcije.

Time je REM „doprineo nekažnjivosti funkcionerske kampanje po tada važećem Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, član 27 u slučaju predsednika Republike i član 29 u slučaju ostalih javnih funkcionera„, navodi BIRODI.

U izveštaju ODIHRa o izbornoj kampanji je navedena prisutnost zloupotrebe javnih funkcija u izbornoj kampanji u čemu je prednjačio predsednik Republike Srbije, konstatuje BIRODI u analizi Izveštaja REM.

BIRODI poziva REM da javno objavi bazu monitoringa medija i tako stručnoj i naučnoj javnosti da mogućnost da dodatnim analizama doprinesu stvaranju istraživačke građe kao potke za dijalog o medijskim izbornim uslovima.

Biro za društvena istraživanja „podržava nastojanja onih članova Saveta REM koji ukazuju na potrebu unapređenja ne samo metodologije već proaktivnog postupanja REM-a kao vrhovne vlasti u oblasti elektronskih medija„.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…