BIRODI: Evropske integracije marginalizovane u centralnim vestima televizija sa nacionalnom frekvencijom

BIRODI

Beograd, 1. mart 2019. – Biro za društvena istraživanja (BIRODI) predstavio je, u beogradskom Medija centru, nalaze monitoringa o izveštavanju medija u Srbiji o akterima iz Evropske unije, SAD i Rusije.

BIRODI je u periodu od 1. avgusta do 31. decembra 2018. godine sproveo prvu fazu monitoringa centralnih informativnih emisija na televizijskim stanicama koje imaju nacionalnu frekvenciju i kablovskoj televiziji N1.

Tokom ovog perioda analizirano je 5.089 priloga, odnosno 198 sati informativnog programa u centralnim informativnim emisijama na RTS, Pink, Happy, Prva, O2 i N1.

Predmet monitoringa su bili televizijski prilozi u kojima se pominju akteri iz Evropske unije, SAD i Rusije, navode iz BIRODI-a. Tokom monitoringa ova organizacija je merila dve dimenzije i to: postupanje novinara tokom priloga i postupanje aktera tokom priloga.

Glavni nalazi, ovako urađenog monitoringa, govore da je od ukupno 5.089 priloga najveći broj bio u dnevnicima na TV Pink  (19,5%), RTS (18,5%) i TV Happy (18,3%).

Vremenski gledano, kažu iz BIRODI-ja, TV Pink (55:07:15) i Happy (48:31:11) emitovale su priloge čija je  dužina polovina ukupno posmatranog vremena. Na trećem mestu je RTS (30:25:55).

U pogledu zastupljenosti aktera koji su bili praćeni u najvećem broju slučajeva akteri su samo pomenuti.

Prilozi u kojima su se pominjali EU i Srbija su trajali 13:50:58, što je skoro duplo više od vremena trajanja priloga u kojima se pominju samo Rusija i Srbija (6:28:53) ili SAD i Srbija (6:26:12).

Prilozi u kojima je SAD bila dominantan akter su ukupno trajali 12:13:37, skoro duplo više od vremena od priloga u kojima je EU bila dominantan akter (6:56:15), dok je u slučaju Rusije to bilo 5:01:28.

Posmatrano po praćenim televizijama SAD su, kao dominantan akter, najviše prisutne na N1 i 02, dok su prilozi u kojima su dominantni akteri bili EU i Srbija najzastupljeniji na RTS.

Najveći broj priloga su bili informativnog karaktera.

Od navedenog zaključka izdvajaju se TV N1 (14% analiziranih priloga) i TV Prva (7% analiziranih priloga) u kojima je prisutno analiziranje. U devet priloga na TV Pink smo konstatovali vređanje i etiketiranje koje su činili novinari ove medijske kuće, odnosno 12 u kojima su agitovali i promovisali nekog od aktera, najčešće vlast.

U polovini posmatranih priloga povod su bili događaji u organizaciji vlasti (52,5%), dok nešto manje od ¼ priloga su medijske incijative, a tek svaki šesti prilog se bavi događajima koji su društvenog karaktera.

Kod svih posmatranih medija dominira neutralno izveštavanje, jer više od 70% priloga je neutralno konotirano.

Posmatrano po televizijama, više do ostalih posmatranih aktera Rusija je na TV Pinku i TV Happy pozitivnije predstavljena nego na drugim televizijama sa oko ¼ pozitivnih priloga, što je duplo više od pozitivnog tona EU i SAD.

Tematska struktura analiziranih priloga govori o dominaciji teme i toponima Kosova, bilo da je vezano za proces pregovaranja i rešenja, ili za sam život na Kosovu.

Pored takozvanih kosovskih tema, pokazuju nalazi istraživanja, dominiraju teme o odnosima Srbije sa SAD i Rusijom, kao i vesti iz SAD i Rusije.

Teme koje se odnose na proces evropskih integracija Srbije su marginalizovane i sporedne, čemu govori nalaz da nisu među prvih deset najzastupljenijih.

Od nemedijskih izvora najviše su zastupljeni stavovi javnih funkcionera, državnih institucija i činjenični podaci o događajima u organizaciji vlasti.

BIRODI je saopštio da je Aleksandar Vučić najzastupljeniji akter sa 981 priloga u kojima se pojavio.

Na drugom mestu je Donald Tramp sa  521 priloga, dok je Vladimir Putin bio u 373 priloga. Među akterima koji su više od ostalih pomenuti su: predstavnici SAD (369), Hašim Tači (340), ostali strani funkcioneri (312).

Predstavnici EU su marginalno zastupljeni. Tako je više od ostalih bila prisutna Frederika Mogereni (206),  Johanes Han (166).

Kada je u pitanju ton predstavljanja, Rusija je značajnije pozitivno predstavljena na TV Pinku (25,8%) i TV Happy (25,3%), dok je SAD negativnije predstavljena na TV Pink (13,5%) i Happy (10,6%).

 Trend pozitivnijeg odnosa prema Rusiji nego prema SAD i EU prisutan je kod predsednika Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, dok predstavnici opozicije nisu u prilici da u većem obimu iznesu svoj stav o EU, SAD i Rusiji na posmatranim televizijama.

Nastavlja se trend biltenskog, plitkog, neanalitičkog izveštavanja u kojem je ključni akter predsednik Srbije, zaključuje BIRODI rezultate monitoringa.

Izostaje analitički karakter priloga, čemu bi doprinelo postojanje dopisničke/saradničke mreže koja bi bila na adekvatnom nivou.

Zapitkivanje i analiziranje je nešto više prisutno u prilozima u kojima nema Srbije kao teme, odnosno tema nije odnos Srbije sa SAD i Rusija. Za razliku od navedenog u prilozima u kojima je tema EU, SAD te odnosi EU i Srbije prisutna je analitičnost i zapitkivanje od strane novinara.

BIRODI ukazuje da izostaju prilozi koji se bave društvenim životom u SAD, EU i Rusiji. Ovo je posebno važno naglasiti, jer Srbija je država sa vrlo obimnom dijasporom o čijem životu se ne može čuti u centralnim informativnim dnevnicima

Kada je reč o evropskim integracijama, BIRODI zaključuje da je ovaj proces medijski marginalizovan nerešenim pitanjem odnosa Kosova i Srbije.

BIRODI navodi da je diverzitet aktera nizak i vezan je za izvršnu vlasti oličenu u Vučiću, Putinu i Trampu koji su glavni protagonisti analiziranih priloga.

Posmatrajući zastupljenost i ton izveštavanja, BIRODI zaključuje da analizirane televizije više izveštavaju o EU i SAD od Rusije, ali da je Rusije pozitivnije predstavljena, odnosno novinari u Srbiji pristupaju sa manje analitičnosti i želje da sagledaju sve strane stanja u Rusiji i srpsko-ruskih odnosa.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…