Bez dokaza da Vlada Srbije poštuje novi Zakon o javnim preduzećima

Vlada Republike Srbije

Beograd, 16. januar 2017. – Vlada Republike Srbije izbegava da dostavi dokaze da članovi NO javnih preduzeća, čiji je osnivač Vlada, ispunjavanju uslove iz novog Zakona o javnim preduzećima.

''Dve i po godine nakon što smo Vladi Srbije podneli zahtev da nam dostavi dokumente koji sadrže dokaze da članovi nadzornih odbora 13 javnih preduzeća ispunjavaju uslove propisane tada važećim Zakonom o javnim preduzećima i mesec dana nakon što je Upravni sud presudio da te podatke moraju da nam dostave, stigao je odgovor od Generalnog sekretarijata Vlade'', saopštava Transparentnost Srbija.

Sekretarijat je obavestio ovu organizaciju  "da nadležno ministarstvo predlaže Vladi Republike Srbije predsednika i članove nadzornih odbora javnih preduzeća, na zakonom propisan način. U daljem postupku Kadrovska komisija, saglasno članu 31. Poslovnika Vlade, predlaže Vladi predloge rešenja koja se donose na sednici Vlade i objavljuju u Službenom glasniku".

Iz TS ukazuju da se tajna krije u Poslovniku, citirani član 31. propisuje da "kadrovska komisija predlaže Vladi postavljenja, imenovanja i razrešenja iz nadležnosti Vlade".

Drugim rečima, umesto dokaza da su članovi nadzornih odbora bili stručnjaci u jednoj ili više oblasti delovanja javnih preduzeća, da su posedovali stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnog upravljanja, te da nezavisni član NO nije član političke stranke, dobijena je ukratko prepričana procedura imenovanja.

Transparentnost Srbija navodi da se ''neće dalje žaliti u vezi sa ovim pitanjem, jasno je da mnogi članovi nadzornih odbora nisu ispunjavali uslove, a za to nisu marili ni ministartstvo, ni kadrovska komisija, ni vlada. Sve smo dokumentovali u izveštaju o efektima pomenutog Zakona o javnim preduzećima iz 2012. godine.  

U međuvremenu je usvojen novi Zakon o javnim preduzećima, primenjuje se od marta 2016. i u septembru je istekao rok da se razreše članovi nadzornih odbora koji ne ispunjavaju uslove. Opet je TS od Vlade Srbije tražio dokumente koji dokazuju da članovi NO javnih preduzeća čiji je osnivač ispunjavanju uslove iz novog Zakona. Traženi su i dokazi da je Vlada razmatrala da li članovi NO ispunjavaju uslove, te da li je razrešila one koji ne ispunjavaju.

Odgovor iz Vlade nije dobijen, tako TS najavljuje urgenciju, pa ponovo tužbu Upravnom sudu.

A uvidom u biografije ponovo je utvrđeno da ima članova NO čije se obrazovanje i delovanje u praksi teško može dovesti u vezu sa oblastima delovanja javnih preduzeća u kojima su članovi nadzornih odbora. Što je jedan od zakonskih uslova. Drugi zakonski uslov je poznavanja oblasti korporativnog upravljanja ili oblasti finansija, podsećaju iz Transparentnosti Srbija.

Vlada nije odgovorila, ali neki drugi osnivači JP jesu, pa smo se uverili na koji način su se kandidati i oni koji su ih birali dosetili da dokažu da ispunjavaju ovaj prilično zahtevan uslov.

Jedan član NO, inače programer, šef odeljenja za razvoj softvera, dao je izjavu "pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću" da "poseduje elementarno znanje iz oblasti korporativnog upravljanja i finansija".

Nekoliko članova NO je iskoristilo preduzmljivost privatnog sektora koji organizuje specijalističke kurseve kao skrojene za sertifikovanje zakonskih uslova i priložilo potvrde "Instituta za poslovna istraživanja MBA Beograd" da su završili specijalistički seminar "Korporativno upravljanje u javnim preduzećima i državnim društvima kapitala".

Iz nekoliko odgovora moglo se zaključiti da se poznavanje korporativnog upravljanja ili finansija podrazumeva ako je kandidat bio na bilo kakvom rukovodećem položaju u javnom ili privatnom sektoru.

A što se tiče utvrđivanja da li članovi nadzornih ispunjavaju uslove i razrešenja onih koji ne ispunjavaju, samo par osnivača je odgovorilo da su zamenili pojedine članove. Većina je ignorisala zahtev, ili bar ovo pitanje iz zahteva, a neki su tražili dodatna objašnjenja kakve  dokumente traži TS.

IZ TS posebno ukazuju na odgovor od JKP Gradska čistoća, koji podseća na odgovor Vlade Srbije: "Povodom vašeg zahteva za dokumente koji dokazuju da članovi NO ispunjavaju zakonom propisane uslove, obaveštavamo vas da je Skupština grada Beograda rešenjem od 30. maja 2013. i 22. juna 2016. kao nadležni organ osnivača imenovala predsednika i članove NO koji ispunjavaju uslove propisane zakonom".

Drugim rečima – ako ih je Skupština grada imenovala, u skladu sa zakonom, to znači da ispunjavaju uslove, u skladu sa zakonom. I šta će vam dokumenti koji bi to potvrdili.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…