2020. obeležila brojna kršenja ljudskih prava

Beogradski centar za ljudska prava

Beograd, 10. decembar 2020. – Ovu godinu u Srbiji obeležila su brojna ograničenja i derogacije ljudskih prava grantovanih Ustavom i međunarodnim dokumentima.

Ona su kulminirala tokom vanrednog stanja od 15. marta do 6. maja, navodi se u istraživanju koje je danas predstavio Beogradski centar za ljudska prava uoči Međunarodnog dana ljudskih prava.

Istraživanje „Ljudska prava u očima građana i građanki Srbije“ sprovedeno je po drugi put u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji i Ipsos Strategic Marketingom tokom novembra 2020. godine.

Prema stavovima ispitanika, najugroženija prava u 2020. godini bila su pravo na zdravlje  (18 odsto), sloboda kretanja (18 odsto) i sloboda medija (16 odsto), za razliku od prethodne godine kada su građani kao najugroženija prava smatrali pravo na rad, slobodu govora/medija i pravo na dostojanstven život, naveo je Centar.

Centar je ukazao da je percepcija prava na zdravlje kao najugroženijeg ljudskog prava u 2020. godini sasvim očekivana u uslovima  globalne  borbe  sa  korona  virusom, kao i da rangiranje  drugih ljudskih prava  kao  najugroženija po stavovima građana varira u zavisnosti od obrazovanja i uzrasta ispitanika.

Tako je sloboda kretanja bila najugroženija ispitanicima između 18 i 29 i između 30 i 44 godina starosti,  sloboda medija visokoobrazovanim ispitanicima između 30 i 44 godina, sloboda okupljanja mlađim ispitanicima – između 18 i 29 godina starosti, dok su pravo na rad kao najugroženije videli slabije obrazovani i ispitanici između 45 i 49 godina starosti.

Istraživanje je pokazalo i da je u odnosu na prošlu godinu porastao procenat građana koji bi se za povredu nekog ljudskog prava obratili zaštitniku građana, nevladinim organizacijama i predsedniku Republike, dok je opao procenta građana koji bi se zbog toga obratili policiji i sudovima.

I ove godine je evidentno veliko nepoverenje građana u sudove. Čak 64 odsto ispitanika smatra da sudije nisu nezavisne u svom radu. Oko 45 odsto ispitanika je pozitivno ocenilo rad policije, dok je 29 odsto ispitanika, uglavnom mlađe životne dobi, nezadovoljno postupanjem policije u 2020. godini.

Rezultati istraživanja svedoče i o, navodi Centar, dubokoj polarizaciji srpskog društva u pogledu percepcije medijskih sloboda i prava na informisanje. Tako 49 odsto ispitanika, u najvećoj meri stariji od 60 godina i niže obrazovani,  smatra da su mediji sa nacionalnom frekvencijom istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavali građane o pitanjima od javnog značaja.

S druge strane, identičan udeo ispitanika (49 odsto) koji su pretežno bili uzrasta između 18 i 44 godine, kao i oni koji su visokoobrazovani, ocenilo je da mediji nisu istinito, potpuno i blagovremeno izveštavali javnost.  RTS je medijska kuća preko koje se tokom 2020. godine najčešće informisala većina građana, a zatim slede televizije sa nacionalnom frekvencijom Pink i Prva i kablovska televizija N1.

Stavovi građana o ulozi organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i dalje su podeljeni. Identičan udeo ispitanika – po  26 odsto – ima  pozitivan,  odnosno  negativan  stav o radu ovih udruženja građana.  Neutralan stav o ulozi i aktivnostima nevladinih organizacija izrazilo je 37 odsto ispitanika.

Kada je reč o diskri minaciji, četvrtina ispitanika je istakla da su u 2020. godini bili žrtve nekog oblika diskriminacije, a gotovo polovina ispitanika (oko 46 odsto) ocenilo je da su žene u lošijem položaju u odnosu na muškarce. Rezultati istraživanja pokazuju da su građani svesni brojnih problema u ovoj oblasti, naročito onih u pogledu rodne nejednakosti na tržištu rada, naveo je Centar.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…