Apel za uključivanje Zapadnog Balkana na plenarne debate Konferencije o budućnosti Evrope

Nacionalni konvent o EU

Beograd, 07. jul 2021. – U Evropskoj uniji u toku je Konferencija o budućnosti Evrope.

Saopštenje Nacionalnog konventa o EU prenosimo u celosti.

Ona predstavlja značajnu inicijativu u kojoj bi svi – od građana preko udruženja civilnog društva do političkih organizacija i država članica EU – trebalo da se izjasne o tome u kakvoj Evropskoj uniji žele da žive. Evropski  parlament, Savet EU i Evropska komisije će u narednim mesecima uključiti sve zainteresovane aktere i građane zemalja članica, sa ciljem da se, na proleće 2022. godine, formilišu smernice za institucionalnu reformu i ključne politike Evropske unije u budućnosti.

Konferencija o budućnosti Evrope bi trebalo da u prvom redu obnovi optimizam i veru u vrednosti koje su predstavljale osnov za nastanak evropske integracije i u koje i danas čvrsto verujemo: u demokratiju, u prava čoveka, uključujući prava svake individue i svake manjinske zajednice, u mir i ljudsku solidarnost, u napredak koji treba da obezbedi sigurnu budućnost i prosperitet na našem kontinentu i našoj jedinoj planeti, ovoj ali i budućim generacijama.

Imajući u vidu da na Konferenciji o budućnosti Evrope nije predviđeno formalno učešće zemalja Zapadnog Balkana, Nacionalni konvent o EU (NKEU),  najšira mreža organizacija civilnog društva u Srbiji posvećena evropskim integracijama Srbije i Zapadnog Balkana,upućuje vladama zemalja članica EU, Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu, i organizacijama civilnog društva u Evropskoj uniji Apel za uključivanje Zapadnog Balkana na plenarne debate Konferencije o budućnosti Evrope.

Imajući u vidu više puta javno iznesene stavove o strateškom interesu EU za integraciju Zapadnog Balkana, kao i sigurnu korist koju ona donosi i jednoj i drugoj strani, smatramo neophodnim da zemlje Zapadnog Balkana budu uključene u plenarno zasedanje Konferencije o budućnosti Evrope preko predstavnika svojih vlada i parlamenata.

Njihovo učešće bilo bi od velikog značaja s obzirom da je reč pridruženim, tj. državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, čiji građani podržavaju proces integracije i očekuju da se proces  proširenje Evropske unije zaokruži njihovim prijemom i zato:

  • Pozivamo institucije EU koje predsedavaju Konferencijom, vlade država članica i vlade zemalja Zapadnog Balkana da dogovore način uključivanja vlada i parlamenata zemalja Zapadnog Balkana
  • Pozivamo Vladu Republike Srbije da insistira na aktivnom uključivanju Republike Srbije u rad Konferencije o budućnosti Evrope i da predloži okvir učešća kroz dijalog sa Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i vladama zemalja članica EU, ali i sa civilnim društvom, kao i da podstakne vlade zemalja Zapadnog Balkana da upute zajednički predlog o modalitetu učešća Zapadnog Balkana na Konferenciji, kao i da o svojim potezima obaveštava javnos
  • Pozivamo, takođe, organizacije civilnog društva u Evropskoj uniji i zemljama članicama, evropske mreže, sindikate i druge organizacije – koje će učestvovati na Konferenciji i motivisati evropske građane za razgovor o budućnosti EU kroz građanske panele – da upute poziv organizacijama civilnog društva Zapadnog Balkana da učestvuju na Konferenciji.
  • Pozivamo Vladu Srbije i Narodnu skupštinu Republike Srbije da iskoriste mehanizam Nacionalnog konventa o EU i omoguće aktivno učešće i doprinos građana Srbije u dijalogu o budućnosti Evrope i da prikupljene stavove, ideje i predloge proslede predsedavajućima Konferencije o budućnosti Evrope.

Konferenciju o budućnosti Evrope vidimo kao važnu prekretnicu u razmatranju i utvrđivanju pravca razvoja Evropske unije.

Sve krize s kojima smo se suočili poslednjih desetak godina pokazale su neophodnost da tražimo zajedničke odgovore.

Sve politike koje su danas prioritetne u Evropskoj uniji, postale su prioritet i za građane na Zapadnom Balkanu – zelena agenda, energetska tranzicija, digitalizacija, ekonomski oporavak, migracije i dr.

Poslednja u nizu, pandemija virusa Covid19, ukazala nam je na neophodnu solidarnost, kako između EU i Zapadnog Balkana, tako i između zemalja u regionu. Problemi s kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana, kao što su slabo funkcionisanje demokratskih institucija, vladavina prava i korupcija, spora energetska tranzicija i zagađenje životne sredine, takođe zahtevaju zajedničko delovanje EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Evropa u obliku Evropske unije predstavlja, koliko dalekosežan projekt, toliko i primer konkretnih dostignuća koja su vidljiva svakom građaninu. U svetu koji se sve brže menja, naša saradnja i integracija treba da budu način da se efikasno pripremimo i odgovorimo na izazove koje donosi sutrašnji svet.

Sve bliža zajednica naroda Evrope“ – tj. cele Evrope, još od samih početaka predstavlja osnovni razlog postojanja evropskih zajednica i Evropske unije. Budućnost cele Evrope, a naročito Zapadnog Balkana u dobroj meri zavisi od uspešnosti, privlačnosti i dostignuća EU kojoj mi već duže vremena težimo.

Odsustvo zemalja Zapadnog Balkana sa Konferencije o budućnosti Evrope nije dobra poruka za građane Zapadnog Balkana i ne doprinosi osećaju pripadnosti Evropi iako je to i geografski, istorijski i kulturološki nepobitna činjenica.

Posebno će to biti obeshrabrujuća i demotivišuća poruka za mladu generaciju koja je suočena sa nedostatkom perspektive i koja napušta ovaj region u potrazi za boljom budućnošću. Zadatak je svih nas da im pokažemo da i oni pripadaju generaciji mladih Evropljana, koja misli i ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti i svojim prioritetima. Sada.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…

EU agencija za fundamentalna ljudska prava
Evropa, Vesti

FRA: Evropa doživljava talas antisemitizma

_______
Beč – Evropa doživljava „talas antisemitizma“, koji je delimično prouzrokovan sukobom na Bliskom istoku, saopštila je Agencija Evropske unije za osnovna prava. Agencija je objavila i istraživanje, koje je sprovedeno…