Agencija za privredne registre počela da vodi registar ustanova kulture

laptop

Beograd – Ustanove kulture u javnoj i privatnoj svojini, kao i one čiji se projekti i rad većim delom ili u celini finansiraju iz budžeta, registruju se od 18.11. 2022. u Agenciji za privredne registre.

Kako je navedeno u saopštenju, APR je počeo da vodi Registar ustanova kulture.

One ustanove kulture koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima imaju obavezu da se usklade sa Zakonom o kulturi i da se upišu u ovaj registar, koji se vodi kao elektronska, centralna, javna baza podataka.

Postupak za upis usklađivanja pokreće se podnošenjem registracione prijave i propisane dokumentacije i sprovodiće se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Do 18. februara 2023. godine, postupak za upis usklađivanja Agencija će sprovoditi bez naknade, a po isteku navedenog roka podnosilac prijave će biti dužan da podnese i dokaz o uplati propisane naknade.

Statusni podaci ustanova kulture, sa osnivačkim aktima i statutima, biće javno objavljivani na internet stranici Agencije, u Registru ustanova kulture, u skladu sa zakonom.

Zakonom o kulturi je, takođe, propisano da ustanove kulture stiču svojstvo pravnog lica upisom u registar, a sam postupak osnivanja ustanova kulture sprovodiće se preko jednošalterskog sistema registracije, koji omogućava dobijanje registartskog/matičnog broja i poreskog identifikacionog broja (PIB), uz rešenje registratora o osnivanju ustanove kulture.

Registracija ustanova kulture sprovodi se podnošenjem registracione prijave i dokumentacije u papirnoj formi, dok će podnošenje elektronske prijave biti omogućeno od drugog kvartala 2023. godine.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…