1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Agencija o proceni rizika korupcije u predlogu Zakona o pravosudnoj akademiji

Agencija o proceni rizika korupcije u predlogu Zakona o pravosudnoj akademiji

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji.

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da Predlogom zakona nisu obuhvaćene sve potrebne izmene predviđene strateškim okvirom za borbu protiv korupcije.

Konkretno, Predlog zakona ne predviđa uvođenje obavezne stalne obuke za sve nosioce pravosudnih funkcija, kod koje je neophodno utvrditi precizne i jasne kriterijume o njenom obimu i odrediti da li će i koje posledice nastati za one koji obuku ne pohađaju, odnosno na koji će se način nosioci pravosudnih funkcija smatrati odgovornim ukoliko odbiju da u njoj učestvuju.

Dodatno, prilikom pripremanja Predloga zakona nije iskorišćena prilika za otklanjanje nedostataka i rizika korupcije u oblasti određivanja sastava i imenovanja članova Upravnog odbora i Programskog saveta, odnosno izbora članova komisija, stručnih lica, mentora i povremenih predavača, koji ukazuju na potrebu reformisanja organizacionog ustrojstva Pravosudne akademije, u cilju nepristrasnog izbora kandidata za početnu obuku.

Pored ovih nedostataka, pojedina predložena rešenja sadrže rizike korupcije koji se, pre svega, odnose na postojanje pravnih praznina i davanje širokih diskrecionih ovlašćenja.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo ostvarivanju ciljeva iz strateškog okvira za borbu protiv korupcije i profesionalnom, nezavisnom, nepristrasnom i efikasnom obavljanju sudijske i tužilačke funkcije, što je jedan od ciljeva osnivanja Pravosudne akademije.

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…