Agencija ne namešta konkurse za posao

Agencija za borbu protiv korupcije

Povodom medijskih objava da je "namešten konkurs za posao", Agencija za borbu protiv korupcije u cilju istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja javnosti (član 2. Zakona o javnom informisanju i medijima) obaveštava:

Nisu tačni navodi da je Agencija "nameštala" javni konkurs za popunjavanje radnog mesta saradnika u Grupi za materijalno finansijske poslove u Sektoru za opšte poslove, već je postupila upravo suprotno – ponovila postupak da bi ispravila propust. Nisu tačni ni medijski navodi o nalogu Žalbene komisije i razlozima izuzeća predsednika i člana konkursne komisije koja je započela ponavljanje konkursnog postupka.

Naime, prva Konkursna komisija sprovela je postupak provere stručnih znanja, veština i sposobnosti nakon čega su kandidati postigli određene rezultate i izabran je kandidat sa najboljim rezultatom. Nakon žalbe jednog od kandidata na rešenje direktora o izboru, Žalbena komisija Agencije donela je Rešenje kojim je naložila prvostepenom organu ispravku utvrđene nepravilnosti nastale prilikom utvrđivanja dokaza o potrebnoj dužini radnog iskustva u struci jednog od kandidata i da ponovi konkursni postupak od momenta pregledanja prijava kandidata, odnosno uvida u prijave kandidata i utvrđivanja formalnih ispunjenosti uslova za rad.

U nastavku ponovljenog izbornog postupka novoimenovana Komisija ponovo je sprovela postupak provere stručnih znanja, veština i sposobnosti kandidata. U tom postupku kandidati su opet radili (nove) testove, zadatak za proveru rada na računaru i odgovarali na pitanja za usmenu proveru, koja se razlikuju od onih kojima su kandidatima proveravana stručna znanja i veštine u ''prvom'' postupku.

To je razlog drugačijih rezultata koje su kandidati pokazali u odnosu na ''prvi'' postupak. Nažalost, nijedan kandidat nije postigao potreban stepen znanja u ponovljenom postupku, te je direktor Agencije odlučio da proglasi neuspeh javnog konkursa.

Povodom insinuacija da predsednik Konkursne komisije odlučuje o izboru kandidata i da postoji sukob interesa jer "favorizuje" kandidata, podsećamo da u skladu sa članom 33. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u državnim organima i člana 8. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije, direktor Agencije određuje sastav konkursne komisije u zavisnosti od uslova za rad na radnom mestu koje se popunjava, vodeći računa o tome da jedan član bude neposredni rukovodilac unutrašnje jedinice u kojoj se vrši popuna odnosno prijem.

Stoga imenovanje predsednika Konkursne komisije nije sukob interesa već poštovanje Uredbe i Pravilnika. Kako u Rešenju Žalbene komisije nije dat nalog da se predsednik i član Komisije izuzmu, oni su i započeli ponavljanje konkursnog postupka u skladu sa rešenjem Žalbene komisije.

Ne stoji ni tvrdnja da je Agencija pogrešila kada je omogućila da se na javni konkurs prijavi i osoba koja je na osnovu ugovora bila angažovana tokom 2012. i 2013. godine jer bi isključivanje prijava kandidata po ovom osnovu predstavljalo diskriminaciju učesnika javnog konkursa.

Postupak pred Žalbenom komisijom je u toku jer je isti kandidat izjavio i drugu žalbu – na Rešenje o proglašenju neuspeha ovog javnog konkursa o čijem će ishodu javnost biti obaveštena.

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…