Savet za borbu protiv korupcije upozorava na moguće zloupotrebe u sistemu tajnosti podataka

 Savet za borbu protiv korupcije

Beograd, 10. avgust 2016 –   Savet za borbu protiv korupcije upozorava da je Vlada Republike Srbije  podzakonskim aktom u zakonom određeni sistem tajnosti podataka unela još jedan stepen tajnosti za čije određivanje ne postoje jasni kriterijumi.

Pored postojećih, Zakonom o tajnosti podataka propisanih stepena tajnosti podataka: državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i interno, Vlada je izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave uvela i stepen tajnosti „Službeno“, objavio je Savet za borbu protiv korupcije.

Iako se u Uredbi izričito ne spominje da je u pitanju novi stepen tajnosti, opis akata koji se određuju za ograničenu distribuciju nedvosmisleno govori o suštinskoj tajnosti. Naime, „akti i predmeti koji sadrže podatke koji nisu određeni kao tajni podaci, ali koji su po svojoj prirodi osetljivi i zahtevaju ograničenu distribuciju, označeni su oznakom „Službeno““.

Pri tom, nije definisano koji podaci se mogu tretirati kao osetljivi, ko određuje koji su podaci osetljivi, i na koga je distribucija ograničena. Propisano je i da se dalje rukovanje aktima sa tom oznakom detaljnije uređuje Upustvom o kancelarijskom poslovanju i Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju. Međutim, do dostavljanja izveštaja Saveta Vladi ova dva akta nisu sadržala odredbe koje se odnose na stepen „Službeno“. Tek nakon dostavljanja izveštaja Saveta Vladi i predsedniku Vlade, u Službenom glasniku su objavljene izmene Upustva o kancelarijskom poslovanju koje govore o stepenu „Službeno“.

Bilo koje ograničenje pristupa informacijama na osnovu oznake zbog osetljivosti podataka koja nije predviđena Zakonom o tajnosti podataka automatski predstavlja kršenje Ustava i zakona Republike Srbije. Time nije samo ugroženo Ustavom i zakonom garantovano pravo na pristup informacijama od javnog značaja, već je omogućeno da se prikriju informacije od značaja za borbu protiv korupcije.

Za Savet je sporno i donošenje navedene Uredbe od strane Vlade u tehničkom mandatu, jer to ne spada u krug poslova koji su zakonski dozvoljeni tehničkoj Vladi.

O svemu navedenom Savet je izvestio Vladu i predsednika Vlade izveštajem od 02.08.2016. godine. Takođe, Savet je podneo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti takvog propisa Vlade, navodi se u saopštenju Saveta za borbu protiv korupcije. 

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…